FT-IR Spectroscopy

 

FT-IR Spectroscopy

(ฟูเรียทรานสฟอร์มอินฟาเรด สเปกโตรสโคปี)

Bruker Optics เสนอความหลากหลายของเครื่อง FTIR Spectroscopy (ฟูเรียทรานสฟอร์มอินฟาเรด สเปกโตรสโคปี) สำหรับงานวิเคราะห์ทั่วไป

       • ALPHA เป็น FT-IR spectrometer ที่ถูกออกแบบให้มีขนาดเล็ก ทนต่อแรงสั่นสะเทือน และสามารถใช้งานง่าย ส่วนประกอบที่มีคุณภาพและการออกแบบที่ทันสมัย ทำให้มั่นใจในผลที่ถูกต้องและแม่นยำ ที่ได้จากการวัดด้วยเวลาอันสั้น ALPHA ถูกนำไปใช้งานอย่างกว้างขวาง ในงานตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมต่างๆ

       • TENSOR เป็น FT-IR spectrometer ที่เหมาะสำหรับงานที่มีความซับซ้อน รวมถึงมีประสิทธิภาพที่โดดเด่น ในส่วนของ sensitivity และค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการ เนื่องจากเครื่องมือทำมาจากวัสดุที่มีคุณภาพสูง จึงทำให้อายุการใช้งานยาวนาน TENSOR II นำไปใช้งานได้หลากหลาย และสามารถขยายงานได้โดยการเชื่อมต่อ FT-IR กับเทคนิคอื่นๆ เช่น FT-IR microscope HYPERION, micro plate reader HTS-XT, thermal gravimetric analysis (TGA) หรือ gas chromatography (GC) นอกจากนี้ TENSOR II ยังสามารถวิเคราะห์หาโปรตีนและสารละลายด้วยการต่อ TENSOR II กับ CONFOCHECK

       • LUMOS เป็นเครื่อง FT-IR microscope แบบอัตโนมัติ โดยได้รวมเอาความสามารถในด้านของการตรวจสอบของภาพและการวิเคราะห์ด้วยแสงอินฟราเรด สำหรับตัวอย่างที่มีระดับไมครอน LUMOS จึงเป็นเครื่องมือที่ผู้ใช้งานจะใช้งานได้อย่างสะดวกสบาย

       • Mobile-IR เป็นเครื่อง FT-IR แบบพกพา สำหรับงานที่ต้องออกนอกสถานที่

       • แผ่นไมโคร HTS-XT สำหรับ FT-IR

Bruker Optics offers a wide variety of laboratory FT-IR Spectroscopy for routine applications.

       • The ALPHA is an extremely compact FT-IR spectrometer with rugged and intuitive design. Quality components and state-of-the-art technology ensure accurate and precise results within short measurement time. The ALPHA is widely used in quality control of industrially manufactured products.

       • TENSOR II is the right tool for more advanced applications in your laboratory. It is characterized by an outstanding performance for highest sensitivity and a low cost of ownership due to high quality components with long lifetime. TENSOR II offers flexibility and expandability for unlimited in-compartment sampling and coupling technology; e.g. with the FT-IR microscope HYPERION, the micro plate reader HTS-XT, thermal gravimetric analysis (TGA) or gas chromatography (GC). A dedicated configuration of theTENSOR II is available for the investigation of proteins and aqueous solutions (CONFOCHECK).

       • LUMOS is a fully automated stand-alone FT-IR microscope. It combines best performance for visual inspection and infrared spectral analysis of micro samples with highest comfort in use.

       • The Mobile-IR is a portable FT-IR spectrometer for routine applications outside of the laboratory.

       • The microtiter plate extension HTS-XTenables high throughput screening for infrared spectroscopy.

ALPHAII model           okok3

                   ALPHA II  FT-IR Spectrometer                             TENSOR II FT-IR Spectrometer                              INVENIO FT-IR Spectrometer  

         

                   Matrix MF FT-IR Spectrometer                             LUMOS FT-IR Spectrometer                          HYPERION Series FT-IR Microscopes

  

 ALPHA II FT-IR Spectrometer

ALPHAII model

       

       The FTIR spectrometer ALPHA II combines outstanding quality with a small footprint and sets a benchmark in terms of user convenience. With the integrated panel PC and the touch-based operation, FTIR spectroscopy has never been easier.

Intuitive & Integrated

       The ALPHA II features a new way to operate an FTIR spectrometer. With the integrated panel PC and the dedicated OPUS-TOUCH user interface it takes only three touches for measurement, evaluation and report generation. OPUS-TOUCH is very intuitive and guides you conveniently through the measurement and evaluation process. Alternatively the ALPHA II can also be operated with an external PC.

Enhanced Performance


       The ALPHA II represents the enhanced follow-up model of the very successful ALPHA spectrometer. Due to technical innovations such as advanced stabilization of source and detector it provides several improvements like higher sensitivity, higher spectral resolution, extended spectral range and higher robustness against changes in ambient temperature.

       The ALPHA II includes a durable diode laser operated with patented technology to achieve a very high wavenumber accuracy. The well-proven RockSolidTM interferometer accomplishes consistent high-quality results with outstanding stability.


Efficiency in Routine Analysis

       The ALPHA II offers all the capabilities needed for efficient routine analysis. It is ideally suited for quality control tasks like incoming goods inspection or the testing of intermediate and final products. 

      The identification of unkown samples as a common requirement in failure analysis, competition analysis,and forensics is extremly simple with the ALPHA II.

       The ALPHA II is further very suitable for quantitative analysis providing optimal measurement conditions for all types of samples.

Design Follows Application

       The QuickSnapTM sampling modules for the ALPHA II offer full sampling flexibility. They allow the analysis of almost any kind of sample (e.g. solids, liquids or gases) each with perfectly matched instrument configuration.

       Multiple sampling accessories for transmission, attenuated total reflection (ATR), external and diffuse reflection are available to fulfill the requirements for many different analytical questions.


       The ALPHA II provides an optimal instrument design for almost each sample and therefore is greatly suitable for a large variety of applications.

       One of the most important applications of the ALPHA II is quality control in various industries. Here the FT-IR spectroscopic analysis is predominantly utilized to verify the identity and specifications of raw materials and products. Additionally the ALPHA II allows the identification of unknown samples. This is particularly valuable for an effective failure analysis, e.g. when examining a contamination which caused a product defect.

      In criminalistics the possibility to determine unknown substances is applied to identify drugs and also trace evidence.

      The availability of liquid cells and various ATR options for the ALPHA II allow performing quantitative analysis with always the optimal measurement conditions for the respective sample type. There are dedicated ALPHA II analyzers with internal calibrations available which perform the quantitative analysis of quality-related parameters in wine and the determination of FAME in diesel.

      Due to its compact design and its intuitive usability the ALPHA II also is predestined to be used for teaching.

       Furthermore several mobility options provide for the portable use of the ALPHA II. Mounted on a tripod and powered by a battery pack the ALPHA II can measure art objects on-site and contactless. The gathered information helps in art conservation.

    

 

 

TENSOR II FT-IR Spectrometer

       TENSOR II is a high performing FT-IR spectrometer with a compact size. TENSOR II combines the highest sensitivity and outstanding flexibility with an intuitive and easy to operate interface. These features make the TENSOR II the best choice for advanced applications in industrial R&D and academia.

       TENSOR II covers all your needs for convenient routine QC/QA analysis. Moreover TENSOR II provides the performance needed for applications with a demand for highest measurement sensitivity - no matter which configuration is required. The almost unlimited variety of internal and external measurement accessories gives access to a multitude of advanced applications in industrial R&D and academic research.

• Pharma and Life Science
• Polymer and Chemical
• Surface Analysis
• Building Materials
• Material Science
• Silicon
• Soil Analysis

 

INVENIO

okok3

     

       INVENIO R represents the entry level of Bruker’s R&D FTIR spectrometers for demanding analytical and R&D applications. The innovative technology and smart design set standards for the next generation of FTIR spectrometers. The novel optical beam path provides excellent signal-to-noise ratio, broad spectral range covering FIR to UV/VIS and highest flexibility for sophisticated experimental set-ups.

       Integrated Touch Panel
     The integrated touch panel, which is optionally available to handle R&D standard tasks, can be moved linearly and tilted flexibly. A dedicated OPUS-TOUCH R&D software is installed in the panel PC for simplified work flow and intuitive operation. Moreover, OPUS-TOUCH can also be operated on external mobile touch pads, available from Bruker. In case of high-end R&D applications a desktop PC can also be connected.

       MultiTect™ Detector Technology
       Incredible but true! Bruker’s innovative MultiTectTM detector technology for up to 5 room temperature detectors, such as MIR or FIR DTGS, InGaAs, Si diode or GaP, enables to cover the entire spectral range from FIR to UV/VIS. An additional DigiTectTM user exchangeable detector position allows for usage of LN2 cooled, fast, high gain or other special detectors.

       Transit™ Measurement Channel
       INVENIO can be optionally configured with a second transmission channel for fast and convenient mid IR measurements, such that e.g. bulky research setups in main compartment don’t have to be removed. The TransitTM channel includes a dedicated MIR DTGS board level detector. Together with MultiTectTM and DigiTectTM technology, INVENIO can be equipped with up to 7 software selectable internal detectors!

       Spectral Range Extension
       To cover the entire spectral range from 15 cm-1 to 28,000 cm-1, INVENIO can be optionally equipped with light sources, numerous beamsplitters and detectors. Thanks to the permanently aligned RockSolidTM interferometer, the unique MultiTectTM detector technology, the multiple internal and external source positions and the optics prepared for multiple spectral ranges, changing spectral range is a very easy task.

       Unique Bruker FM Technology
       Bruker FM far and mid IR technology includes the unique ultra-wide range beamsplitter and the extended range DTGS detector. In one single measurement, with the standard internal IR source and no need to change optical components, the complete far and mid IR spectral range from 6000 cm-1 to 80 cm-1 is accessible. This unique technology has major advantages for various applications e.g. for inorganic and metal organic chemistry, polymer fillers, pharmaceuticals, polymorphs & crystallinity, geology, color pigments & paints and many more.

       Next Generation Intelligent R&D Spectrometer
       The innovative instrument design of INVENIO R includes many great features, such as enhanced QuickLock for easy accessory exchange, electronically coded windows using magnetic mount, 8 pos. filter wheel for validation and customer specific optical filters, automated internal 5 pos. attenuator wheel for highly sensitive detectors, upgradability for entire spectral range, and powerful electronics unit with separate CPU for many future options. Altogether, INVENIO sets a milestone for next generation intelligent R&D spectrometers.

LUMOS FT-IR Spectrometer

Best performance for visual inspection and infrared spectral analysis of micro samples with highest comfort in use 

       Due to the motorization of all moveable components including the ATR-crystal, the LUMOS provides an unmatched high degree of automation. All required changes of hardware settings as well as the complete IR-measurement procedures are performed fully automated – even in ATR-mode.

       The intuitive software guides the operator step-by-step through the process of microscopic sample analysis. At each step the user interface only provides the appropriate functions to proceed. The measurement results in a single file including visible images, spectral data and sample information. For evaluation and visualization of the microscopic data the software provides powerful and intuitive Chemical Imaging functionality.

       Although the LUMOS is designed to be operated by non-experts for routine applications its exceptional sensitivity makes it also very suitable for high demanding applications.

Wide application range

       The LUMOS provides high quality data as well in visualization as in IR-analysis even at high spatial resolution thereby opening a wide range of possible applications.

       The identification of tiny particles or surface contaminations is crucial to find the reason for product failures, a task relevant for practically all industries.

       In forensics the analysis of fibers, chemical residues and varnish pieces can provide evidence in criminal cases. Also the IR-microscopic examination of ink on paper is a helpful approach to identify counterfeit documents and bank notes.

       The chemical composition of inhomogeneous structures like multilayer polymers, paintings or biological tissues can be visualized applying the mapping technique. This gives access to a multitude of applications in industrial R&D and academic research.

• Identification of particles
• Analysis of defects and contaminations
• Surface analysis
• Investigation of multilayer structures
• Fiber identification
• Determination of the chemical composition of complex samples

  

HYPERION Series FT-IR Microscopes

       The HYPERION is the culmination of more than 30 years of experience in FT-IR microscopy. Its high quality design, including all optical, mechanical, and electronic components, provides high stability and reliability. Featuring many contrast enhancement tools, a wide variety of dedicated objectives, and chemical imaging, the HYPERION enables you to conduct the most sensitive microanalysis easily and efficiently. With its modular design, the HYPERION can be customized to the specific requirements of each application. Its field of use is extremely broad and includes materials research, polymers, chemicals, forensics, art conservation, and life sciences.


Visual inspection

       Before any sample can be analyzed by FTIR microscopy, the region of interest has to be located on the sample. However, many microscopic samples do not exhibit much contrast in the visible image. The HYPERION provides many different techniques to enhance the contrast for the visible inspection of the sample in transmission and reflection.

Nose piece with a wide variety of objectives

Köhler apertures

Rotatable polarizers before and after the sample in transmission and reflection

Bright and dark field illumination

Fluorescence illumination

       To view the visible image of the sample the HYPERION is equipped with a high quality CCD-camera. Additionally an eye-piece is always present allowing the observation of the sample with absolutely unaltered colors. A powerful autofocus is optionally available.

 

 

 

Matrix MF FT-IR Spectrometer

Robust Design

       The MATRIX series' award winning design protects the optics in a dedicated sealed compartment. The permanently aligned RockSolid™ interferometer and Digitect™ detector electronics ensure high quality spectra, even in the harshest environments. Although the instrument is designed for a process environment, its small footprint can also make it an ideal instrument for laboratory-based applications.

Bruker Quick Connect

      The MATRIX-MF offers Bruker's proprietary quick connector design (BQC) ensuring easy and reproducible fiber optic probe exchange, providing reproducible results. Utilizing the automated built-in multiplexer up to 6 reactions can be monitored by a single instrument.

Fiber Optic Probes

       The combination of the ATR (attenuated total refection) sampling technique and the light guiding fiber optics enhances the use of infrared spectroscopy. Fiber optic probes enable in-situ measurements, which helps fully utilize the benefits of the information rich mid-IR spectroscopy. A wide range of probe adaptations, including the patented IN350T diamond ATR probe, can be attached to the unit for in-situ analysis.

       The fiber probes combine a two reflection ATR probe head with the excellent performance of MIR-silver halide fibers.

Easy Process Integration

       The MATRIX-MF can be used as a standalone system in your lab. Its small footprint allows it to fit into standard 19 inch racks in process enclosures. The system can be controlled by wide range of industry standard communication protocols and interfaces (such as 4-20 mA, OPC, Modbus, Profibus DP etc.) which makes integration into a process system simple.

Maintenance and Validation 

       The OPUS Validation Program (OVP) can execute a series of performance tests utilizing the built-in automated filter wheel. The hardware performance and the consumables are monitored to determine the operation within desired specifications. The MATRIX series is designed for reliability and easy maintenance; individual consumable components are on pre-aligned mounts and can be quickly exchanged by the user without any realignment of the optics.