FT-NIR Spectroscopy

FT-NIR Spectroscopy
Video Caption: Introducing Folium: The Complete Joomla Portfolio Template
Video Duration: 05 : 30

FT-NIR Spectroscopy

(ฟูเรียทรานสฟอร์ม เนียร์อินฟาเรด สเปกโตรสโคปี)
Image

TANGO FT-NIR spectrometer

Image

MPA II FT-NIR spectrometer

Image

On-line FT-NIR Analysis

ในทุกวันนี้เทคนิค FT-NIR เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในงานตรวจสอบคุณภาพ (Quality Control) ในอุตสาหกรรมยา, อาหาร, ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร และสารเคมี

       โดย FT-NIR เป็นอีกทางเลือกใหม่สำหรับการทำปฏิบัติการทางเคมี และเทคนิค chromatography เนื่องจาก FT-NIR เป็นเทคนิคที่ไม่ทำลายตัวอย่าง, ไม่ต้องการการเตรียมตัวอย่าง และไม่ต้องใช้สารเคมีอันตราย รวมถึงยังสามารถได้ผลการทดสองที่รวดเร็ว และเชื่อถือได้สำหรับการวิเคราะห์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

       FT-NIR เหมาะสำหรับการตรวจสอบวัตถุดิบได้อย่างรวดเร็ว และยังเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ที่มีประสิทธิภาพ สามารถวิเคราะห์งานเชิงปริมาณของหลายองค์ประกอบได้อย่างถูกต้อง

       ความสามารถในปฏิบัติการณ์ออนไลน์ ด้วยเทคโนโลยีโพรปของใยแก้วนำแสง ช่วยให้สามารถใช้งาน FT-NIR ได้ในระดับกระบวนการผลิต

       ผลิตภัณฑ์ FT-NIR ของ Bruker ประกอบด้วย รุ่น TANGO,MPA และ MATRIX-I ซึ่งเหมาะสำหรับการวิเคราะห์ในห้องแลบ สำหรับรุ่น MATRIX-F เหมาะกับงานในกระบวนการผลิต และรุ่น TANDEM เหมาะสำหรับการทดสอบตัวอย่างที่มีลักษณะเป็นเม็ดแบบออนไลน์

FT-NIR spectroscopy is today well established for quality control applications in all industries, including the pharmaceutical, food, agricultural and chemical sector.

       It offers a practical alternative to the time-consuming, wet chemical methods and chromatographic techniques. FT-NIR is non-destructive, requiring no sample preparation or hazardous chemicals, making it quick and reliable for quantitative and qualitative analysis.

       FT-NIR is ideal for rapid raw material identification and is also a powerful analysis tool capable of accurate multi-component quantitative analysis.

       Its online capabilities based on fibre optic probe technologies allow a deep look into the process.

       Bruker's FT-NIR product line includes TANGO,MPA and MATRIX-I spectrometers for lab and at-line applications as well as the MATRIX-Fseries for process control and the TANDEMspectrometer for online tablet testing.
Image

TANGO FT-NIR spectrometer

Faster, simpler, more secure - with TANGO your NIR analysis speeds up. TANGO has exactly what users require of an FT-NIR spectrometer suitable for industrial use: robustness, high precision and straightforward operator guidance.

       TANGO delivers reliable results wherever highest demands are made on raw materials as well as intermediate and finished products and a rapid measurement at low cost must be ensured.

The most important applications are:
 • Testing of incoming raw materials
 • Process-accompanying analytics
 • Final product inspection
 • Release analytics
       TANGO offers an efficient and cost-effective analysis for material identification and quantification in a wide variety of application fields.

       The comprehensive application support of the Bruker specialists helps to select the optimal measuring method as well as appropriate accessories and software solutions.

Typical applications include:
 • Food and beverage industry
 • Feed manufacturing
 • Pharma and biotechnology
 • Chemical and petrochemical industry
 • Polymer industry
       For markets with standardized products TANGO offers complete solutions with pre-calibrated systems. For the food and feed industry, ready-to-use application packages are available. Please contact your local NIR expert for further information.
Image

MPA II FT-NIR spectrometer

Choosing the best possible sampling method is crucial when solving a specific analysis task. With the MPA II, you have a complete solution at hand for your daily QA/QC work, but also for sophisticated method development studies.

       Initially it is often not obvious which sampling method is the best. With the MPA II, simply try out several methods choose the best option for you.

       The possibilities are endless, and due to the modular design of the MPA II, the instrument can easily be adapted to your needs. The robustness of the instrument allows it to be used in the laboratory and factory floor. It can even be placed on a utility cart for mobile applications.

Sample Compartment
       Sample Compartment with optional sample heater and automated background capability, allows easy measurements of liquids in cuvettes or disposable vials without having to open drawers.

Integrating Sphere
       Integrating Sphere for measuring solids and semi-solids in diffuse reflection. An optional sample rotator assures a high reproducibility for heterogeneous samples.

Fiber Optic Probes
       Fiber Optic Probes for measuring samples directly in containers, e.g. in the warehouse. Up to two different probes can be connected for solids and liquids.

External Transmission
       Transmission Unit with optional sample wheel, e.g. for the automated analysis of vials or solid samples such as tablets in transmission.

Easy Operation
       Customizable workspaces as well as easy measurement modes which guide you through the setup of analytical methods are standard in the OPUS spectroscopy software. Measurements can be started with a mouse click or at the touch of a button.

       The smart display informs the user about the instrument status and the measurement. These factors make the operation of the instrument and the software so easy that even untrained personnel can operate the MPA II spectrometer from day one.

User-friendly Software
       OPUS is an easy-to-use, but powerful, all-in-one spectroscopy software. It includes the most comprehensive collection of data acquisition, processing, and evaluation functions and can be completely configured to meet your needs. With extended user settingsand management features, the access rights in OPUS are completely customizable.

       Additional OPUS packages for routine measurements and evaluations can be added as required:

       OPUS/LAB is an intuitive and easy-to-use software interface for conducting routine analysis tasks. The software guides you through the workflow from the measurement to the evaluation result and report.

       OPUS/IDENT offers reliable identification of all raw materials with one hierarchical library. Method setup including statistical evaluation, internal validation and use of the identification library, can be performed in a few easy steps.

       OPUS/CONFO determines the conformity of a given material by looking at the spectral variation between different lots of materials which have been determined acceptable for the manufacturing process and an unknown sample at each spectral data point.

       The OPUS/QUANT2 software for multivariate calibration and validation is based on the common algorithm PLS (Partial Least Squares). The setup includes many useful plots, statistics and tools making your method development less time consuming and an automated optimization tool to find the parameters for the potentially best model.

       The Multi Evaluation functionality in the OPUS software allows the combination of various evaluation functions as well as the calculation of formulae using OPUS/QUANT2 predictions.

       All methods created on the MPA are fully reproducible and transferable to other comparably equipped Bruker Optics spectrometers - even for online applications - due to the superior mechanical precision and outstanding stability of our instruments

       The ONET software is a web based application to setup, administrate and control a network of FT-NIR instruments from anywhere in the world. All data measured locally on the spectrometers are pooled and centrally stored.

       The multitude of sampling modules and accessories make the MPA II the ultimate FT-NIR solution for various types of industries.

       The main benefit of FT-NIR spectroscopy is its versatility and ease of use. It is a fast and precise tool for the non-destructive analysis of liquid, solid and semi-solid materials, saving costs by reducing time and reagent use.

       It has largely replaced a number of wet chemical analysis methods in all types of industries including the food and fed industry as well as the chemical an pharmaceutical industry.

Food and Feed Industry
       The major application areas for the MPA II in the food and feed industry include dairy and meat, beverages, edible oils, bakery ingredients and condiments as well as grains, seeds, feed and forage.

Pharmaceutical and Cosmetics Industry
       Use FT-NIR to effectively and cost efficiently solve a huge variety of application tasks in the pharmaceutical and cosmetics industry, including raw material ID, tablet testing and monitoring drying or blending processes.

Chemical Industry
       FT-NIR technology is widely used in a variety of chemical industries, including the petrochemical and polymer industry. The high information content in NIR spectra, measured in a few seconds, allows the simultaneous analysis of different components and system parameters with high precision.
Image
Image

On-line FT-NIR Analysis

The award winning MATRIX-F FT-NIR spectrometer allows the direct measurement in process reactors and pipelines, leading to a better understanding and control of the process.
 • Accurate in-line results in seconds
 • Multiple components per measurement
 • Non-destructive analysis
 • Optional built-in 6-port multiplexer
 • Direct method transfer
 • Rugged design
 • Ethernet connectivity and industry standard communication protocols
Real-time FT-NIR

       The advantages of real time, on-line FT-NIR analysis have been well established. However, conventional spectrometers can only be installed close to the process that they are monitoring, which makes the analyzer be exposed to a hostile environment, like drastic temperature changes and exposure to dust and dirt. Furthermore, the instrument needs to be positioned in hard-to-access and often Ex-protected area.

       By using fiber optics technology, the difficult to reach measurement points can be accessed by industry hardened fiber optic probes, while the MATRIX-F is positioned, e.g. in an analysis house. Bruker Optics offers complete solutions for various on-line analysis tasks.

FT-NIR Process Monitoring

       Today many manufacturers are striving not only to produce the highest quality final product but also to improve manufacturing efficiency by taking analysis technology from the laboratory and applying it in their plants. By gaining tighter control over the manufacturing process, it is possible to optimize the use of materials and reduce or eliminate the production of off-specification material, thus avoiding reprocessing or disposal costs.

Common process control applications include direct monitoring of chemical reactions and quality of intermediate and final products:
 • Direct measurement in process reactors or pipelines, over webs or conveyor belts.
 • Remote measurements over long distances.
 • Improved process understanding and control.
 • Ideal tool for determination of homogeneity of blending processes, concentrations of constituent chemicals and state of polymerization processes in various industries.

Contact us

Syntech Innovation Co., Ltd.
388/5 Nuanchan Road, Nuanchan,
Buengkum, Bangkok 10230

0 2363 8585 (auto)

0 2363 8595

081 498 9939

1908754
Today
Yesterday
This Month
All days
134
1067
38048
1908754

Your IP: 100.26.179.41
2024-05-28 02:07

Link