Knowledge

FT-NIR กับการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์นม

FT-NIR กับการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์นม

FT-NIR เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพและมีความรวดเร็วในการวิเคราะห์ค่าพารามิเตอร์ในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์นม  เช่น ชีส โยเกิร์ต และน้ำนม

เนียร์อินฟาเรท สเปกโตรมิเตอร์ (FT-NIR Spectrometer)
กับการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์นม

       นมเป็นจุดเริ่มต้นของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับนม และเป็นหนึ่งในการควบคุมผลิตภัณฑ์อาหารที่ดีของโลก องค์ประกอบของนมจะมีการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลและจากวัวทุกตัว ซึ่งทำให้มีความจำเป็นในการควบคุณคุณภาพอย่างครอบคลุม เพื่อคุณภาพที่ดีของผลิตภัณฑ์

       FT-NIR เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพและมีความรวดเร็วในการวิเคราะห์พารามิเตอร์ในนม เช่น ไขมัน โปรตีน แลกโตส ค่า TS หรือ SNF ในน้ำนม

       ปกติแล้วการวิเคราะห์จะใช้เทคโนโลยี อินฟาเรท สเปกโตรมิเตอร์ (FT-IR Spectrometer) ซึ่งจะเป็นคลื่นแสงในช่วง mid infrared ซึ่งจะให้ความละเอียดในการวิเคราะห์สูงในช่วงพันธะของน้ำ แต่การใช้เครื่องนี้จำเป็นต้องมีการลดขนาดของไขมันในน้ำนมก่อน เนื่องจากในน้ำนมเป็นสารอีมัลชั่นที่มีไขมันอยู่จำนวนมากและมีขนาดที่แตกต่างกัน จึงจำเป็นต้องใช้คลื่นอัลตร้าโซนิกในการแตกตัวไขมันก่อนทำการวิเคราะห์ เพื่อให้ได้ผลวิเคราะห์ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยรวมแล้ว ในการใช้เครื่อง FT-IR ในการวิเคราะห์น้ำนม ก็ให้ผลการวิเคราะห์ที่ดี แต่เครื่องมือจะมีความซับซ้อนและจำเป็นต้องเสียค่าบำรุงเครื่องมือประกอบที่มากขึ้น

       ในส่วนของเครื่อง FT-NIR ได้ถูกนำมาใช้ในอุตสาหกรรมนมมากขึ้น เช่น อุตสาหกรรมชีส โยเกิร์ต และผลิตภัณฑ์พวกน้ำนม และในปัจจุบัน การใช้เครื่อง FT-NIR ในการวิเคราะห์ในอุตสาหกรรมนมได้รับความสนใจเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ เพราะเครื่อง FT-NIR นี้ สามารถวิเคราะห์ตัวอย่างในรูปแบบที่หลากหลายได้ เช่น ของแข็งอย่างชีส หรือของเหลวอย่างน้ำนมดิบ เพียงใช้แค่ FT-NIR เครื่องเดียว  

       FT-NIR จึงเป็นทางเลือกทางหนึ่งที่ได้รับความสนใจมากขึ้น ในโรงงานที่ต้องการเครื่องมือไม่มาก ไม่ต้องเตรียมตัวอย่างในการวิเคราะห์ มีการวิเคราะห์ที่ได้ผลรวดเร็ว และสามารถวิเคราะห์ตัวอย่างได้หลากหลายรูปแบบ

ตัวอย่างกราฟ ค่าพารามิเตอร์ ที่เครื่อง FT-NIR สามารถวิเคราะห์ออกมาได้

 

กราฟที่ 1 : กราฟแสดงค่าไขมันในน้ำนมจากการวัดด้วยเครื่อง FT-NIR เทียบกับค่าจากการวิเคราะห์จริง

 

กราฟที่ 2 : กราฟแสดงค่าโปรตีนในน้ำนมจากการวัดด้วยเครื่อง FT-NIR เทียบกับค่าจากการวิเคราะห์จริง

 

กราฟที่ 3 : กราฟแสดงค่า total solids ในน้ำนมจากการวัดด้วยเครื่อง FT-NIR เทียบกับค่าจากการวิเคราะห์จริง

 

 

*ความแตกต่างของสีจุด แสดงให้เห็นถึงความหลากหลายของตัวอย่างในหลายๆประเทศทั่วโลก

 

 

Contact us

Syntech Innovation Co., Ltd.
388/5 Nuanchan Road, Nuanchan,
Buengkum, Bangkok 10230

0 2363 8585 (auto)

0 2363 8595

081 498 9939

1971791
Today
Yesterday
This Month
All days
92
1573
15755
1971791

Your IP: 3.235.182.206
2024-07-13 03:49

Link