Knowledge

Spectroscopic Solutions สำหรับไบโอดีเซล

Spectroscopic Solutions สำหรับไบโอดีเซล

Infrared Spectroscopy สามารถใช้ในการทดสอบตัวอย่าง ในแต่ละขั้นตอนของการผลิตไบโอดีเซลจากวัตถุดิบที่หลากหลายได้

Spectroscopic Solutions สำหรับไบโอดีเซล

        ไบโอดีเซลเป็นเชื้อเพลิงสำหรับอนาคต เนื่องจากในปัจจุบันราคาน้ำมันได้พุ่งสูงขึ้น ทำให้ผู้บริโภคทั่วโลกสนใจการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพที่ทำจากทรัพยากรธรรมชาติมากยิ่งขึ้น เพราะเป็นทางเลือกหนึ่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมน้ำมันดีเซลแบบดั้งเดิมจะผลิตมลพิษทางอากาศที่น้อยเพราะมาจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนที่ย่อยสลายได้เอง ดังนั้นจึงปลอดภัยสำหรับสภาพแวดล้อมเป็นอย่างมาก สามารถนำไบโอดีเซลมาผสมกับน้ำมันดีเซลเพื่อใช้กับการทำงานของเครื่องยนต์ดีเซลปกติได้ 

        Bruker เครื่องมือ เช่น FT-IR, FT-NIR และ TD-NMR ที่ใช้ในการทดสอบตัวอย่างในแต่ละขั้นตอนของการผลิตไบโอดีเซลจากวัตถุดิบ เพื่อให้ได้ผลการวิเคราะห์อย่างรวดเร็ว และไม่ทำลายตัวอย่าง ทำให้ประหยัดเวลาและประหยัดค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างดี

 

การวิเคราะห์วัตถุดิบที่เข้ามา

       ความหลากหลายของแหล่งที่มาของวัตถุดิบ เช่น น้ำมันพืชรีไซเคิล น้ำมันปรุงอาหาร หรือไขมันสัตว์ สามารถแปลงเป็นไบโอดีเซลได้ ผลผลิตของไบโอดีเซลนี้ขึ้นอยู่กับคุณภาพของวัตถุดิบที่นำเข้ามา หากวัตถ​​ุดิบมีตัวอย่าง เช่นกรดไขมันอิสระ (FFA) ความชื้น ที่สูง จะทำให้กระบวนการ esterification เกิดได้ยากมากขึ้น เครื่องมือ เช่น FT-IR, FT-NIR และ TD-NMR เป็นเครื่องมือที่รวดเร็วและแม่นยำในการตรวจสอบองค์ประกอบของวัตถุดิบที่เข้ามา 

 

ตรวจสอบปฏิกิริยา transesterification

       ไบโอดีเซลประกอบด้วย methylesters ซึ่งจะเกิดขึ้นในระหว่างการเกิดปฏิกิริยาของไตรกลีเซอไรด์กับเมทานอล การตรวจสอบความเข้มข้นของสารเคมีและผลิตภัณฑ์ ผู้ประกอบการสามารถตรวจสอบกระบวนการได้ด้วย เครื่อง infrared spectroscopy แบบ on-line ซึ่งสามารถแสดงผลการวิเคราะห์ได้ทันที ระหว่างกระบวนการผลิต

 

การควบคุมคุณภาพและการตรวจสอบตัวอย่าง

       ไบโอดีเซลเป็นเชื้อเพลิงที่ต้องผลิตตามความต้องการของอุตสาหกรรมที่เข้มงวด (ASTM D6751, EN14214) เพื่อเป็นการประกันสมรรถนะของเครื่องยนต์เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหา เช่น การอุดตันของท่อน้ำมันเชื้อเพลิง, ระบบหัวฉีดและตัวกรอง 

       เครื่องมือ infrared spectroscopy จาก Bruker สามารถให้ผลการวิเคราะห์ได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง สามารถดำเนินการได้โดยบุคลากรที่เพียงแค่คลิกปุ่มโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมใดๆ

 

 

Credit pictures : Bruker Co., Ltd.

Contact us

Syntech Innovation Co., Ltd.
388/5 Nuanchan Road, Nuanchan,
Buengkum, Bangkok 10230

0 2363 8585 (auto)

0 2363 8595

081 498 9939

1935204
Today
Yesterday
This Month
All days
447
914
20009
1935204

Your IP: 3.236.142.143
2024-06-16 12:30

Link