Knowledge

FT-NIR กับงานด้านการผลิตอาหารสัตว์

FT-NIR กับงานด้านการผลิตอาหารสัตว์

เครื่องมือจากแบรนด์ Bruker มีช่วงคลื่นแสงที่ครอบคลุมและทนต่อแรงสั่นสะเทือนในการวิเคราะห์ในกระบวนการผลิตอาหารสัตว์

FT-NIR กับงานด้านการผลิตอาหารสัตว์

เครื่องมือจากแบรนด์ Bruker มีช่วงคลื่นแสงที่ครอบคลุมในงานด้านอาหารสัตว์ และสามารถทนต่อแรงสั่นสะเทือนในการวิเคราะห์ค่าต่างๆในกระบวนการผลิตอาหารสัตว์

ให้ค่าการวิเคราะห์พารามิเตอร์ที่ถูกต้อง รวดเร็ว และไม่ทำลายตัวอย่าง :
- ความชื้น, ไขมัน/น้ำมัน, โปรตีน
- ใยอาหาร, เถ้า
- กรดอะมิโน
- การย่อยกรดอะมิโน
- Gross Energy (GE)
- Digestable Energy (DE)
- Metabolizable Energy (ME, AME)

ขอบเขตการประยุกต์ใช้งาน :
- อาหารสัตว์และส่วนประกอบของอาหารสัตว์
- วัตถุเจือปนอาหาร ทั้งของแข็งและของเหลว
- อาหารสัตว์ทั้งแบบแห้งและแบบชื้น

       คุณภาพของอาหารสัตว์มีผลกระทบอย่างมากต่องานด้านปศุสัตว์ เพราะอาหารสัตว์เป็นต้นทุนที่ใหญ่ที่สุดที่เกี่ยวข้องกับปศุสัตว์ ดังนั้นการวิเคราะห์คุณภาพที่เชื่อถือได้ของอาหารสัตว์และวัตถุดิบอาหารเป็นวิธีที่ดีที่สุด ที่จะแน่ใจว่าโปรแกรมการให้อาหารต่อสัตว์ มีความสมดุล และงานด้านปศุสัตว์ได้รับกำไร

       Fourier Transform Near Infrared (FT-NIR) spectroscopy เป็นเครื่องมือที่สามารถวิเคราะห์ผลได้อย่างรวดเร็วและช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังเป็นการวิเคราะห์แบบไม่ทำลายตัวอย่างของอาหารต่างๆ และนำตัวอย่างนั้นไปวิเคราะห์ต่อได้ในห้องปฏิบัติการ ซึ่งจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย ลดเวลา และสามารถวิเคราะห์ได้โดยไม่ต้องเตรียมตัวอย่าง ทำให้ไม่ต้องเสียค่าสารเคมีต่างๆเพิ่มเติม 

       ตัวอย่างอาหารสัตว์ และวัตุดิบประเภทต่างๆ เช่น ข้าวโพด, ถั่วเหลือง, ข้าวสาลี, ปลาป่น และอื่น ๆ สามารถวิเคราะห์ผลได้อย่างรวดเร็ว สำหรับพารามิเตอร์ เช่นโปรตีน, น้ำมัน, แป้ง, ความชื้น/แห้ง หรือจะเป็นพารามิเตอร์ที่เฉพาะเจาะจงกับชนิดอาหารสัตว์ แบรนด์ Bruker สามารถวิเคราห์ลักษณะและคุณสมบัติของวัตถุดิบ และสามารถวิเคราะห์ในเชิงปริมาณของผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์สำเร็จรูป และสามารถติดตั้งการวิเคราะห์ในกระบวนการผลิตและให้ผลการวิเคราะห์ทันที เพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ที่ได้มีคุณภาพและความปลอดภัยสูงสุด

 

 

ห้องปฏิบัติการและสายการผลิต

       ด้วยวัตถุดิบและต้นทุนของอาหารสัตว์มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทำให้การรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์เป็นเรื่องที่ยากต่อการควบคุม เครื่อง Spectrometers ของแบรนด์ Bruker สามารถช่วยในการวิเคราะห์ตัวอย่างและการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณ์อาหารสัตว์ของคุณได้เป็นอย่างดีทั้งประบวนการ ตั้งแต่เริ่มรับวัตถุดิบเขามาในโรงงาน ไปจนถึงได้เป็นผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ออกมา และเครื่องเหล่านี้ยังสามารถนำไปวิเคราะห์ใน สายการผลิต ห้องปฏิบัติการของโรงงานอาหารสัตว์ หรือห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ก็ได้

 

 

Credit : Bruker Co., Ltd.

 

Contact us

Syntech Innovation Co., Ltd.
388/5 Nuanchan Road, Nuanchan,
Buengkum, Bangkok 10230

0 2363 8585 (auto)

0 2363 8595

081 498 9939

1908777
Today
Yesterday
This Month
All days
157
1067
38071
1908777

Your IP: 100.26.179.41
2024-05-28 02:24

Link